Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy I LO Julii Świąder

Julia Świąder jest od 2021 r. uczennicą klasy biologiczno – chemicznej w I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. W ubiegłym roku szkolnym uzyskała bardzo wysoką średnią ocen 5,67. Jest osobą oczytaną, elokwentną i otwartą na nowości. Charakteryzuje ją duża sprawność i efektywność uczenia się. Wytrwała w dążeniu do celu, odnosi sukcesy w dziedzinach wiedzy, które ją interesują. Cechuje ją niezależność, która wyraża się w samodzielnych sądach i gotowości do obrony własnego stanowiska. Jest sympatyczna i koleżeńska, chętnie dzieli się zdobytą wiedzą z rówieśnikami.

Julia to dziewczyna o szerokich zainteresowaniach. Aktualnie, najbardziej zajmuje ją dziedzina chemii, dlatego uczęszcza na zajęcia szkolnego koła chemicznego. W przyszłości chciałaby podróżować i zwiedzać najdalsze zakątki świata.

Mamy nadzieję, że zdobyte stypendium pomoże jej w realizacji obranych celów.

Marzena Hys – Mazur; foto: archiwum LO