Stypendystki Marszałka w ZS CKR w Potoczku

Miło nam poinformować, że dwie uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku Kamila Konopa i Magdalena Szymonaotrzymały stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”, przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Program jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami woj. lubelskiego oraz w roku szkolnym 2022/2023 kontynuują naukę w szkołach zawodowych, a w ubiegłym roku szkolnym z przedmiotów zawodowych osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75.

Kamila i Magda są uczennicami klasy III Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Są zadowolone z wyboru szkoły, chętnie biorą udział nie tylko w zajęciach zawodowych, ale rozwijają swoje zainteresowania artystyczne i społeczne. Kamila jest również stypendystką Prezesa Rady Ministrów, a Magda  – Dyrektora Szkoły.

Dyplom Marszałka Województwa Lubelskiego uczennice odebrały z rąk Dyrektora Dariusza Wolana. Gratulujemy otrzymanego wyróżnienia, mamy nadzieję, że pozwoli ono rozwijać ich uzdolnienia, a dla innych będzie inspiracją do pracy i rozwijania talentów.

Na zdjęciu, Dyrektor ZS CKR w Potoczku Dariusz Wolan odczytuje gratulacje Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dla Kamili Konopy, uczennicy klasy III FTP (od lewej, Dyrektor Dariusz Wolan, Kamila Konopa, Magdalena Szymona).

Dorota Florczak; foto: Łukasz Drewniowski