Suka biłgorajska. O instrumencie opowie dzisiaj dr Agata Kusto, na instrumencie zagra Irena Krawiec

Dzisiaj, o godz. 17.30 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Peowiaków 12 w Lublinie odbędzie się wykład dr Agaty Kusto na temat „Suki biłgorajskiej. Instrumentu – symbolu – opowieści XXI wieku”.

Podczas wykładu, na suce biłgorajskiej zagra Irena Krawiec – animatorka i założycielka kocudzkiej „Jarzębiny”, dziecięcych „Wisienek” i zespołu męskiego „Borowiacy” z Branwi. Dzięki jej inicjatywom, Kocudza stała się ważnym miejscem na mapie etnograficznej Polski. Pani Irena współpracuje z wieloma instytucjami, fundacjami i stowarzyszeniami, związanymi z podtrzymywaniem i upowszechnianiem folkloru muzycznego Kocudzy i okolic. Prócz śpiewu, który jest jej domeną, od kilku lat zgłębia tajniki gry na suce biłgorajskiej, stanowiącej symbol tradycji muzycznych Kocudzy.

Agata Kusto – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS, od 2013 roku redaktor naczelna „Pisma Folkowego”, które w 2020 roku otrzymało Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”, od 2022 roku adiunkt w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Zajmuje się polskim folklorem muzycznym, szczególnie tradycyjnymi śpiewami religijnymi, pieśniami obrzędowymi oraz muzyką instrumentalną wraz z instrumentarium wsi z obszaru Lubelszczyzny i Podlasia. Bada i dokumentuje transformacje w zakresie kultywowanych i rekonstruowanych tradycji muzycznych a także inspiracje folklorem w muzyce folkowej. Jest autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych, recenzji i komentarzy do wydawnictw płytowych oraz monografii o charakterze źródłowym, jak „Z maciejowickiej sceny”. Pieśni ludowe na Konkursie Kapel i Śpiewaków Ludowych Regionów Nadwiślańskich „Powiślaki” z lat 2015-2019 (Lublin 2021), Pieśni maryjne z Lubelszczyzny. Muzyczna antologia pieśni „Za Obrazem” (Lublin 2015), Muzyka instrumentalna. Instrumentarium – Wykonawcy – Repertuar cz. 6, Lubelskie t. 4 (współaut. Z. Koter; Lublin 2011), za którą otrzymała Nagrodę Naukową „Marii Curie”, przyznaną zespołowi pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego.

Nadesłano (w materiale wykorzystano informacje ze strony www.mbp.lublin.pl)