Sukces uczennicy ZSCKR w Potoczku w konkursie „Stop pożarom lasów”

Kamila Konopa – uczennica klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zajęła pierwsze miejsce w etapie powiatowym konkursu „Stop pożarom lasów”.

Konkurs organizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie ma na celu zwrócenie uwagi na problematykę zapobiegania pożarom lasów oraz podniesienie świadomości mieszkańców na temat wartości przyrodniczej obszarów leśnych. Kamila – w ocenie jury, najlepiej wywiązała się z zadania konkursowego, jakim było przygotowanie plakatu promującego działania zapobiegające pożarom lasów. Uczennica otrzymała dyplom, pamiątkową statuetkę oraz liczne nagrody rzeczowe.

Konkurs był finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie, a dodatkowo honorowy patronat objął Lubelski Kurator Oświaty.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst; foto: Mariusz Zabiegliński