Światowy Dzień Chorego

Wszystkim mieszkańcom Powiatu Janowskiego, a także chorym i strapionym na całym świecie, którzy w trudnych dla wszystkich czasach pandemii, doświadczają choroby i cierpienia, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, cierpliwości, optymizmu, nadziei oraz wewnętrznej pogody ducha w przyjmowaniu tego wszystkiego, co z chorobą się wiąże. Lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom i wszystkim osobom, które poświęcają się chorym przekazujemy wyrazy uznania i wdzięczności.

Artur Pizoń – Starosta Powiatu Janowskiego
Sławomir Dworak – Przewodniczący Rady Powiatu