Światowy Dzień Wody 2024  – „Woda dla pokoju” w Bibliotece Pedagogicznej

„ Na brzegu rzeka szumi swą melodię

A drzewa, krzewy, ptaki stanowią jej widownię

Nurt rzeki wije trasy poplątane

W zakamarkach lasów i gór pochowane.” (…) (fragm. wiersza A. Kałamajka)

Woda w rzece płynie w cichym tonie,

Śpiewa melodie na zielonym łonie.

Deszcz z nieba tańczy wiosenny taniec,

Krople jak brylanty tworzą świetlisty deszcz.”(…) (fragm. Wiersza B. Solecki)

 Co roku 22. marca na świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Celem święta jest przypomnienie, że woda jest niezbędna do życia człowieka oraz zwrócenie uwagi na fakt, że niemal miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł dobrej jakości wody pitnej. W tym roku Światowy Dzień Wody był obchodzony pod hasłem: „Woda dla pokoju”.

 Światowy Dzień Wody nasza biblioteka celebrowała wspólnie z tysiącami placówek edukacyjnych w Polsce. W 2024 r. do obchodów święta zaprosiliśmy chętne klasy z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim –  kl. III c (cała klasa – brawo!), kl. III e, kl. II e, kl. V e, kl. I ; z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Drugiej – kl. VII, V i IV.

W ramach tegorocznych obchodów przeprowadziliśmy konkurs literacki „Jak malować wodę słowem”. Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Janowa Lubelskiego Pana Krzysztofa Kołtysia, pan burmistrz zafundował nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu a było ich 70. Pięknie dziękujemy!  Celem konkursu było kształtowanie świadomości i zachowań proekologicznych dzieci i młodzieży; pogłębienie wiedzy w zakresie problematyki związanej z wodą w różnych aspektach; rozwijanie aktywności twórczej, zainteresowań i wrażliwości artystycznej, uwrażliwianie na piękno polszczyzny.

 Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza lub pracy pisanej prozą (pamiętnik, opowiadanie, baśń, bajka, reportaż, felieton) dotyczącej tematyki związanej z wodą i hasłem przewodnim obchodu tegorocznego Dnia Wody: „Woda dla pokoju”. Konkurs literacki był rozstrzygnięty w dwóch kategoriach:

a) wiersz –  I  kategoria – uczniowie klas I-III     

b) praca pisana prozą – uczniowie klas IV-VIII

Wyniki konkursu:

  1. w kategorii wiersz: miejsce I. – Bartosz Solecki (PSP w Białej Drugiej), II. – Amelia Kałamajka (PSP w Białej Drugiej) i miejsce III. – Julia Biernat ( PSP z OI w Janowie Lubelskim).
  2. w kategorii proza: miejsce I. – Dawid Miazga (PSP z OI w Janowie Lubelskim), II. – Krystian Baran (PSP w Białej Drugiej) oraz III. Miejsce – Zofia Biernat (PSP z OI w Janowie Lubelskim).

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałym uczestnikom konkursu, których prace były nie mniej ciekawe, życzymy powodzenia i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Dziękujemy pracownikom Młodzieżowego Centrum Kariery w Janowie Lubelskim: p. Iwonie Kramskiej, p. M. Marzec i p. E. Jaworskiej za  sprawiedliwe ocenianie  nadesłanych prac.

W ramach projektu wodnego po raz kolejny przyłączyliśmy się do obchodów Światowego Dnia  Wody z Polską Akcją Humanitarną. Otrzymaliśmy ciekawe materiały dydaktyczne dla różnych grup wiekowych, w tym scenariusze zajęć, quizy, karty dyskusji do filmów, broszury merytoryczne, materiały promujące akcję.

Jak co roku do imprezy zaprosiliśmy przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Oddział w Rzeszowie. Przedsiębiorstwo w naszym projekcie było zaangażowane już po raz piąty.

P. Katarzyna Tokarz, kierownik Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ufundowała nagrody rzeczowe z logo firmy zapraszając jednocześnie do włączenia się, do programu edukacyjnego dla szkół – Aktywni Błękitni. Za nadesłane wspaniałe nagrody pięknie dziękujemy! Radość uczestników była nieskrywana.

W br. udało nam się pozyskać nagrodę specjalną obchodów Światowego Dnia Wody dla klasy, uczestników najbardziej zaangażowanych w projekt. Nagroda ta, a było to wyjście i zwiedzanie  Parku Rekreacji Zoomie Natury, powędrowała do klasy III c miejscowej  PSP z OI.

Przeciekawy świat wodny, model elektrowni wodnej, wykonany z 60 000. klocków LEGO, to tylko namiastka tego co można było zobaczyć w poszczególnych pawilonach edukacyjnych.

Po laboratoriach Zoomu Natury oprowadziła nas i niezwykle ciekawie  opowiedziała p. Dorotka, pracownik tegoż Parku Rekreacji.  W Sali konferencyjnej Zoomu Natury uczniowie klasy III c wraz z wychowawczynią p. Joanną Lalik odebrali dyplomy i nagrody. Dziękujemy Prezesowi i Pracownikom Zoomu Natury za włączenie się w obchody Światowego Dnia Wody 2024 w Janowie Lubelskim.

To były nasze edukacyjne działania w projekcie, które traktujemy jako ważny element całości dbania i szanowania wody.  Należy uzmysławiać i przypominać dzieciom, młodzieży, nam wszystkim, jak ważne jest środowisko wodne. Przypominać dużej części naszego społeczeństwa  o potrzebie ochrony przyrody i środowiska a przede wszystkim wody. Taką rolę pokładamy w młodszej lokalnej społeczności – dzieci i młodzieży.

Wykorzystajmy te obchody także do spopularyzowania wszelkich działań powiązanych z istotą ochrony wód.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej