Światowy Dzień Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim informuje, że jak co roku w dniu 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów jest:

Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”.

W tegorocznym Światowym Dniu Zdrowia wzywamy do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „cieszenie się najwyższym osiągalnym standardem zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”.

Świat wciąż jest nierówny. Miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i bawimy się, mogą utrudniać niektórym osiągnięcie pełnego potencjału zdrowotnego, a innym dobrze się rozwijać. Wszyscy mamy do odegrania rolę w uwypuklaniu i zwalczaniu przyczyn nierówności zdrowotnych. Największy wpływ będziemy mieć, gdy rządy i społeczności będą współpracować.

Nierówności zdrowotne prowadzą do niepotrzebnego cierpienia, chorób, których można uniknąć, niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Pogłębiają istniejącą niekorzystną sytuację i szkodzą naszemu społeczeństwu.

Wspieraj zdrowie dla wszystkich: nikt nie jest bezpieczny, dopóki wszyscy nie będą bezpieczni.