Święto Policji w Janowie Lubelskim

Tegoroczne obchody Święta Policji  odbyły się 12 lipca w budynku Starostwa Powiatowego.

W tym dniu Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Andrzej Mioduna odczytał list  przesłany od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie  inspektora Artura Bieleckiego skierowany do wszystkich policjantów. Następnie wraz z I Zastępcą mł. insp. Stanisławem Tyburskim, wręczył akty mianowania na wyższe stopnie 21 funkcjonariuszom z janowskiej jednostki.

W obchodach udział brali również zaproszeni goście: Wicestarosta Michał Komacki, Burmistrz Janowa Krzysztof Kołtyś, Wójtowie Gmin: Henryk Michałek (Batorz) Wiesław Dyjach (Dzwola), Józef Zbytniewski(Godziszów), Leszek Nosal (Potok Wielki) , Marcin Sulowski(Chrzanów) oraz  Prezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim Roman Kałuża , Wiceprezes Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim Tomasz Orzeł , Prokurator Rejonowy w Janowie Lubelskim Małgorzata Moskal , Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Elżbieta Kurzyna , Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim bryg. mgr inż. Tomasz Serwatka,  Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Bartłomiej Kosiarski , Proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim ks.Tomasz Lis.

Komendant jak również zaproszeni goście  pogratulowali  awansów, złożyli  życzenia oraz podziękowali  wszystkim policjantom  za zaangażowanie w codzienną służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu janowskiego.

                                                                                               Tekst:A.Pyć; foto: nadesłane