Świętujemy Dzień Ziemi

24 kwietnia z zaprzyjaźnioną klasą IV e Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim wraz z wychowawczyniami p. Iwonką Kokoszką i p. Moniką Światek  zorganizowaliśmy obchody  tegorocznego Dnia Ziemi.

Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Chociaż zagospodarowano dla tego święta zwykle jeden dzień, to o ziemię należy dbać przecież codziennie. Ziemia jest domem nas wszystkich dlatego wszyscy jesteśmy za nią jednakowo odpowiedzialni.

Obchody Dnia Ziemi zaplanowaliśmy wspólnym wyjściem do janowskiego Arboretum, by podążając jego alejkami posprzątać przyległe tereny. Zaopatrzeni w worki na śmieci, rękawiczki i oczywiście pozytywne nastawienie uporządkowaliśmy główne spacerowe alejki. Była to  równie dobra okazja, aby poprzyglądać się baczne rozśpiewanej i kolorowej przyrodzie, powdychać świeżego leśnego powietrza, oddać się wirom zabaw integrujących grupę klasową a na deser…raczej na drugie śniadanie, przy  ognisku popróbować smacznej kiełbasy, która po takich wyczynach, smakowała wyjątkowo. Warto dodać, że połowa klasy IV e to aktywni działacze szkolnej Ligi Ochrony Przyrody i podobnych akcji mają już za sobą wiele, niektóre organizowaliśmy wspólnie z naszą biblioteką.

Napawa dumą, że świadomość uczniów w temacie troski o planetę – Ziemię jest na coraz wyższym poziomie, co potwierdziło nasze wspólne wyjście do janowskiego Arboretum.

 Po wycieczce jednogłośnie wysnuliśmy wniosek, że na tej akcji nie możemy poprzestać, bo przecież jest jeszcze tyle do zrobienia.

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej