Szkolny Klub Sportowy

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza przy współpracy z Wojewódzkim Operatorem WZ LZS w Lublinie, realizowany jest Ogólnopolski Program SKS. Program przeznaczony jest dla uczniów naszej szkoły.

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela, prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej w czasie wolnym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe z piłki siatkowej, tenisa stołowego oraz fitnessu są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach 15- osobowych.

Celem programu jest:

1) stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież;

2) poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3) promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży;

4) zwiększenie oferty ogólnodostępnych bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży;

5) motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnej i sprawnej fizycznie młodzieży;

6) tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia;

7) promocja różnorodnych sportów wśród młodzieży;

8) rozbudzenie zamiłowania do aktywnego uczestnictwa w różnorodnych formach sportowo – rekreacyjnych.

Beata Hulak