Szpital w Janowie. Rezonans, tomograf… diagnostyka „z wysokiej półki”

Czterysta tys. zł pożyczki na zakup tomografu komputerowego udzielił szpitalowi Powiat Janowski – stosowną uchwałę radni podjęli na sesji w listopadzie.

Najnowszej generacji sprzęt zostanie oddany do użytku po nowym roku. Całość zadania, czyli zakup i montaż aparatu wraz z wyposażeniem, modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem infrastruktury informatycznej pochłonie 4,2 mln zł. Pieniądze pochodzą ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa (ponad 3,3 ml zł), 400 tys. zł stanowi pożyczka z organu prowadzącego, a 430 tys. zł zagwarantował jako „wkład własny” szpital.

Wiadomo, że nowy i stary (12-letni) tomograf dzieli technologiczna przepaść (elektronika w medycynie szybko się rozwija). Póki co – aby zapewnić ciągłość świadczeń, pacjenci korzystają z tomografu mobilnego, za który szpital płaci jak za zboże, ale nie można inaczej. Pacjenci muszą przejść tego typu badania. „Tymczasowy” tomograf obsługują szpitalni technicy i lekarze.

Stare urządzenie zdemontowano 25. października.  

Inwestycja obejmuje zakup tomografu, adaptację powierzchni, montaż różnego rodzaju instalacji, itp. Do tego, dochodzą różnego rodzaju zaświadczenia, zezwolenia i pozwolenia, a potem – szkolenia personelu, co wymaga czasu. Dlatego, pierwsi pacjenci będą diagnozowani w pracowni komputerowej dopiero po nowym roku.

Dodajmy, że rok temu, w grudniu, w janowskim szpitalu zainstalowano nowy rezonans magnetyczny – jeden z najnowocześniejszych w województwie lubelskim, który kosztował też nie mało… – 4 mln zł.

Na zdjęciu – stary tomograf podczas demontażu.

 Tekst; foto: Alina Boś