Szpital wziął 15 mln zł kredytu. Spłata zobowiązań pozwoli placówce normalnie funkcjonować

W samorządzie, najgorsze, co można zrobić, to „czarować” ludzi, że jest dobrze, kiedy dobrze nie jest.

Po co mówić, że sytuacja finansowa szpitala jest stabilna, kiedy stabilna nie jest. Ona się poprawi – teraz, kiedy szpital wziął 15 mln zł kredytu na spłatę zaległego zadłużenia i pokrycie bieżących kosztów.

– Pieniądze, pozwolą spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki, zlikwidują zobowiązania wymagalne i podreperują płynność finansową. Poza tym, obsługa tego długu będzie tańsza niż koszt obsługi obecnych długów. Łatwiej też będzie aplikować o środki finansowe, prowadzić inwestycje – przekonuje Artur Pizoń – Starosta Janowski.

Stanowisko Starosty popiera Barbara Fuszara – Skarbnik Powiatu. – Restrukturyzacja zobowiązań finansowych z krótkoterminowych na długoterminowe przyniesie szpitalowi pół miliona zł oszczędności rocznie. Kredyt bankowy jest znacznie tańszy niż koszty z tytułu kar za niespłacone zobowiązania.

Kredytu szpitalowi udzielił Bank PKO SA. Spłata dotyczy 20. lat. Poręczycielem jest Powiat Janowski.

Harmonogram rocznych spłat w poszczególnych latach, jeśli chodzi o wysokość kredytu, jest bardzo zbliżony. W roku następnym, trzeba uregulować ratę w wysokości 696 tys. zł z groszami, a w latach 2023 – 2040 w wysokości prawie 759,5 tys. zł rocznie. Ostatnia spłata, w 2041 roku wyniesie prawie 633 tys. zł.

Stosowną uchwałę radni przyjęli jednomyślnie podczas listopadowej sesji.

Alina Boś