Otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół „U Witosa”

Dnia 21 grudnia 2021r. odbyło się oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim.

Wśród zaproszonych gości byli: płk Bolesław Gzik – Wicewojewoda Lubelski, płk Jerzy Flis – Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, por. Artur Piechnik – dowódca 255klp (2LBOT) w Zamościu, delegacja 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Członkowie Zarządu Powiatu: Artur Pizoń – Starosta Janowski, Michał Komacki – Wicestarosta, Władysław Sowa, Zenon Zyśko, inspektor Andrzej Mioduna – Komendant Powiatowy Policji, Faustyna Łazur – Rzecznik Prasowy KPP, ks. Tomasz Lis – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Uroczystość rozpoczęło poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza, następnie głos zabrali: Teresa Biernat – Dyrektor Zespołu Szkół, Wicewojewoda – Bolesław Gzik oraz współgospodarz uroczystości – Starosta Artur Pizoń.

Pani Dyrektor przybliżyła projekt wirtualnej strzelnicy, informując o dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 144 tys. zł (80% wartości projektu), i 20-procentowym udziale w formie wkładu własnego Starostwa Powiatowego (w wysokości 36 tys. zł). Całość inwestycji opiewa na 180 tys. zł. Pani Dyrektor podziękowała za zaangażowanie w realizację projektu Tomaszowi Gałucha, koordynatorowi projektu pt. „Wirtualna strzelnica w powiecie”.

Celem projektu jest propagowanie sportu strzeleckiego, postaw patriotycznych i pro-obronnych na terenie powiatu janowskiego oraz atrakcyjności służby wojskowej, kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w realnym posługiwaniu się bronią palną. Projekt skierowany jest do uczniów klas mundurowych oraz organizacji o charakterze pro-obronnym, działających na terenie powiatu janowskiego.

Koleją częścią uroczystości była prezentacja systemu „Pojedynek” przez uczennice certyfikowanej klasy mundurowej 3b Liceum Ogólnokształcącego w składzie Aleksandra Pastucha, Natalia Pietrzyk, Małgorzata Sznura oraz Klaudia Zarańska. Uczennice, wykazując się ponadprzeciętnymi umiejętnościami strzeleckimi, doskonalonymi pod okiem instruktorów strzelectwa: Cezarego Dobrowolskiego oraz Tomasza Gałuchy zaprezentowały możliwości systemu wirtualnej strzelnicy.

System „Pojedynek” jest to multimedialna, przenośna strzelnica działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość oraz laserowe symulatory broni – karabiny H&K 416 oraz pistolety Glock 19X. Strzelnica dedykowana jest młodzieży klas mundurowych, organizacji pro-obronnych oraz służb mundurowych. System przeznaczony jest do nauki w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, tj. obsługi manualnej, poprawnego celowania za pomocą mechanicznych przyrządów celowniczych bądź kolimatorów o małym powiększeniu. Co więcej, system umożliwia prowadzenie ćwiczeń w obserwacji, wykryciu, rozpoznaniu, identyfikacji celów. W szeroką gamę możliwości systemu można wpisać prowadzenie ognia z różnych postaw strzeleckich, na różnych odległościach, do celów statycznych, ukazujących się bądź ruchomych. O zaawansowaniu systemu może świadczyć możliwość pracy przy zmiennych warunkach atmosferycznych, różnej widoczności, intensywności oraz losowych i niespodziewanych elementach otoczenia, ustawianych w edytorze systemu.

Tomasz Gałucha; foto: powiat janowski, zdjęcie broni nieaktywnej – Tomasz Gałucha