„SzpyCiary” w akcji. Kolejna odsłona PZERiI

Janowska scena muzyczna poszerzyła się o nowy zespół o nazwie „SzpyCiary”. Grupa powstała we wrześniu tego roku z inicjatywy Marka Szpyta, grającego na pianinie i akordeonie, który pisze teksty, komponuje…

Nazwę zespołu – od nazwiska pana Marka, który – po powrocie z Warszawy, osiadł na stałe w Janowie, wymyśliła szefowa zespołu Anna Żuraw – Łopata, na co dzień kierownik janowskiej Biblioteki Pedagogicznej. Nie wiadomo, czy autorka zdaje sobie sprawę z faktu, że nazwa zespołu wpływa na jego rozpoznawalność, a „SzpyCiary” nie tylko dobrze brzmią, ale i są łatwe do zapamiętania i skandowania „Szpy-cia-ry, Szpy-cia-ry…”. Nieźle…

Grupa nie ma jeszcze dorobku artystycznego, ale ma potencjał… „Jesienne śpiewanie”, piosenka o morsach dla janowskich morsów podczas Zlotu Morsów czy też autorska kolęda pana Marka podczas senioralnych spotkań opłatkowych w Janowie i Modliborzycach to dopiero początki…, a że radość ze śpiewania czerpana jest całymi garściami, to będzie zapewne ciąg dalszy… Zespół tworzą panowie – Marek Szpyt, Ryszard Skoczyński, Wojciech Mazur i Stanisław Ślusarski oraz panie: Anna Żuraw – Łopata, Elżbieta Jaworska, Maria Jeremiejew i Barbara Graboś – obie sopranistki, Marianna Gilas, Marianna Jaskowska, Zuzanna Skoczyńska i Barbara Wojtan. Oczywiście, ważne jest brzmienie (sopran, bas, alt czy tenor), ale i wrażliwość muzyczna, która u każdego jest inna…

Warto zauważyć, że pan Marek – w latach 70., kiedy dyrektorem Powiatowego Domu Kultury był Leszek Nazarewicz, pracował w placówce jako instruktor muzyczny.

Oddział liczy ponad 260. seniorów

W owym czasie, w placówce kultury z dziećmi i młodzieżą pracowała również Zofia Widz – Baryła – obecnie, szefowa Janowskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 20. marca 2013 roku… Pełni, ale i tym żyje… To ona „rozkręciła” towarzystwo, organizując wczasy, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne (krajowe i zagraniczne), pogadanki zdrowotne, wieczory poetyckie, spotkania integracyjne, naukę obsługi komputera, korzystania z internetu czy obrony przed „metodą na wnuczka”. I to ona integruje ludzi z Janowa, Batorza, Modliborzyc i Potoka Wielkiego, tworząc miejscowe koła PZERiI. – Obecnie, Oddział liczy ponad 260. seniorów. Po nowym roku, będą kolejni – zapowiada pani Zofia.

Seniorzy lubią śpiewać, bawić się i tańczyć, a takiego wigoru i pogody ducha, jak ma 92-letnia pani Jadwiga Królikowska niejeden mógłby pozazdrościć.

Z inicjatywy pani Zofii powstał też teatr „Tradycja”, „Szkoła dla super babci i super dziadka”, międzypokoleniowe kolędowanie, spotkania opłatkowe czy też grupa kijkowa pod przewodnictwem Krystyny Tymoszuk.

Dzisiaj, niejeden emeryt nie wyobraża sobie życia bez cotygodniowych spotkań, rozmów czy wyjazdów. Ludzie są bliżej siebie, pamiętają o urodzinach, robią zakupy, podpowiadają, gdzie się leczyć, odwiedzają, gdy ktoś nie może wyjść z domu…

Seniorzy lubią śpiewać, bawić się i tańczyć, a nade wszystko kochają swoje dzieci, wnuki i prawnuki… Pamiętajmy o tym każdego dnia, dbajmy i szanujmy…

Na pierwszym zdjęciu, „SzpyCiary” podczas Zlotu Morsów.

Na drugim zdjęciu, SzpyCiary podczas „Jesiennego śpiewania” (od lewej): Barbara Graboś, Maria Jeremiejew, Ryszard i Zuzanna Skoczyńscy, Marianna Gilas, Wojciech Mazur (z tyłu, niewidoczny), Marianna Jaskowska, Anna Żuraw – Łopata, Elżbieta Jaworska, Marek Szpyt.

Na trzecim zdjęciu (od lewej): Alicja Jachiewicz – Szmidt i Zofia Widz – Baryła podczas zajęć teatralnych.

Na czwartym zdjęciu – emeryci podczas jednej z wycieczek.

Alina Boś; foto: archiwum PZERiI