W Lubelskiem nie brakuje chętnych na demontaż i utylizację azbestu

Od września 2018 roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 realizuje unijny projekt: „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.

Od początku działań do końca listopada br. usunięto blisko 93 tysiące ton wyrobów oraz odpadów, zawierających rakotwórczy eternit. W ramach projektu, przeprowadzonych zostało jak dotąd pięć naborów wniosków na usuwanie z gospodarstw domowych materiałów, zawierających azbest. Jednak wciąż istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu działania. Świadczy o tym chociażby ilość złożonych w lutym br. wniosków – ponad 8600. Do zakończenia projektu planowane jest zutylizowanie ponad 79 tys. ton wyrobów, zawierających ten niebezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego minerał. Wartość projektu wynosi ponad 45 milionów złotych. Łącznie, objętych wsparciem zostało już ponad 33 tys. gospodarstw domowych.

Kto i w jakim terminie może usunąć azbest?

Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków z Funduszy Europejskich na dokończenie projektu, wszystkie osoby, które złożyły wniosek w ramach piątego i poprzednich naborów, będą mogły usunąć azbest. Realizacja postanowień umowy o dofinansowanie została utrudniona ze względu na panującą pandemię COVID-19. Procedura składania wniosków w ramach piątego naboru zakończyła się w lutym br., zaś realizacja prac na nieruchomościach wnioskodawców potrwa do 30 czerwca 2022 roku. W związku z uzyskaniem dodatkowych środków finansowych na utylizację azbestu w wysokość 2,4 mln zł, planowany jest uzupełniający nabór wniosków w ramach projektu. Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.azbest.lubelskie.pl.

Remigiusz Małecki – rzecznik prasowy Marszałka Jarosława Stawiarskiego