„Talent i praca – to się opłaca” Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023  w ZST – kolejna edycja, nowe możliwości

Cykliczna akcja organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inicjatyw i działań na rzecz rozwoju postaw przedsiębiorczych młodzieży. Tegoroczne hasło przewodnie brzmiało: „Talent i praca – to się opłaca”. Przykładem tej dewizy są uczniowie i absolwenci naszej szkoły, którzy opowiedzieli młodzieży o swoich marzeniach i celach, które konsekwentnie realizują.

Uczeń klasy 5ds Krzysztof Brzyski, kształcący się w zawodzie technik technologii drewna, stypendysta Starosty Janowskiego, tegoroczny laureat prestiżowego konkursu ogólnopolskiego „Wyczarowane z drewna” opowiedział młodszym kolegom inspirującą historię swojej drogi do sukcesu. Podkreślał, jak ważne oprócz zainteresowań i talentów są samodyscyplina, konsekwencja w działaniu, kreatywne podejście do tematu i siła charakteru.

Gościem kolejnego spotkania był Michał Komsa, absolwent Technikum Informatycznego w ZST, stypendysta Starosty Janowskiego i Stypendium Funduszu Stypendialnego im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Po ukończeniu nauki w szkole rozpoczął studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku informatyka. W czasie studiów był zaangażowany w życie uczelni, działając w różnych organizacjach studenckich oraz Kołach Naukowych. Przez cały dotychczasowy okres studiów był jednym z przewodniczących Duszpasterstwa Akademickiego „Grota”. W roku akademickim 2022/2023 był przewodniczącym Studenckiego Koła Naukowego Matematyków.

Michał Komsa bierze czynny udział w działaniach  charytatywnych Caritas Academica UR,  organizacji studenckiej, dzięki  której w październiku, tego roku  22 uczniów kształcących się w zawodzie technik informatyk  ukończyło certyfikowany kurs programowania w języku Phyton.   

Serdecznie dziękujemy za pokazanie młodym ludziom możliwości rozwoju i inspiracji do podejmowania

nowych wyzwań.

 Anna Majdanik ZST