Uczniowie ZS CKR na manewrach strażackich

W dniu 31. października 2023 roku odbyły się ćwiczenia straży pożarnych z Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu powiatu janowskiego. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie systemu alarmowania i powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ustalenie poziomu przygotowania do udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie 15 zastępów OSP z terenu powiatu janowskiego, dwa zastępy z JRG PSP z Janowa Lubelskiego, Zespół Ratownictwa Medycznego, Policja i uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem, podczas którego głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Janowie Lubelskim st. bryg Grzegorz Pazdrak oraz Wiceburmistrz Janowa – Czesław Krzysztoń. Panowie w swoich wystąpieniach podziękowali za zaangażowanie wszystkim uczestnikom ćwiczeń.

Opisy zdjęć:

Zdj. 1. Zdjęcie grupowe uczestników manewrów.

Zdj. 2. Uczennica po udzieleniu pierwszej pomocy w samochodzie strażackim.

Zdj. 3. Uczennica podczas udzielania pierwszej pomocy.

Zdj. 4. Uczeń podczas udzielania pierwszej pomocy przez PSP.

Zdj. 5. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi.

Tekst; foto: Mariusz Zabiegliński, Krzysztof Kurasiewicz, Paweł Nieściur