Terytorialsi szkolą się i rosną w siłę

W miniony weekend, ponad 1200 żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady OT doskonaliło swoje umiejętności bojowe na planowych ćwiczeniach bojowych. WOT ponadto świętowały przyjęcie w swoje szeregi 30-tysięcznego terytorialsa.

W dniach 27-29 sierpnia br., w kilku lokalizacjach naszego regionu odbyły się planowe ćwiczenia na poziomie specjalisty oraz szkolenia zgrywające. W swoich stałych rejonach odpowiedzialności szkolili się terytorialsi z batalionów: lubelskiego, dęblińskiego, chełmskiego oraz zamojskiego – w sumie blisko 800 żołnierzy. Dodatkowo, ponad 400 żołnierzy z batalionu lubelskiego i bialskiego ćwiczyło w ramach szkolenia zintegrowanego, m.in. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Z kolei na terenie gminy Komarów, 27 sierpnia br., już po raz piąty odbyły się ćwiczenia „Huzar”. Terytorialsi z Zamościa mieli okazję doskonalić swoje umiejętności bojowe i współdziałanie z wojskami operacyjnymi. W ćwiczeniach wzięli udział żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa. Terytorialsi czerpali z doświadczeń wyszkolonych żołnierzy grupy dalekiego rozpoznania, a w szczególności z praktyk, dotyczących prowadzenia działań rozpoznawczych, w tym nawigacji lądowej oraz rozpoznawania drogi marszu i obiektów.

WOT liczy już 30 000 żołnierzy!

W miniony weekend, liczebność Wojsk Obrony Terytorialnej przekroczyła 30 000. To ważny krok na drodze osiągania zdolności operacyjnych formacji, dla której na tym etapie budowy właśnie nasycanie personelem jest jednym z najważniejszych zadań.

WOT jest formacją z coraz silniejszymi korzeniami w lokalnych społecznościach. Warto podkreślić, że służba w WOT cieszy się dużym zainteresowanie wśród osób młodych – 8% żołnierzy to uczniowie szkół średnich, a 19% to studenci. Co trzeci żołnierz ma wyższe wykształcenie. Blisko 19% żołnierzy WOT stanowią kobiety.

Na koniec bieżącego roku, Dowództwo WOT planuje osiągnąć liczebność 32 tys. żołnierzy.

kpt. Damian Stanula – oficer prasowy, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej

tel. 261 182 803, tel. kom. 725 880 174, email: d.stanula@ron.mil.pl