Terytorialsi zacieśniają współpracę z Narodowym Centrum Krwi

            15 czerwca br. w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zostało podpisane porozumienie o współpracy WOT i Narodowego Centrum Krwi. To odpowiedź na potrzebę wspólnego działania na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwa oraz kontynuacji dotychczasowych działań.

             Tylko podczas „Odpornej Wiosny” żołnierze WOT i podchorążowie oddali 6232 donacji krwi, co stanowi 2900 litrów krwi. Aż 1024 donacje i 455 litrów krwi pochodzi od lubelskich Terytorialsów. Podpisane porozumienie przez Dyrektora Narodowego Centrum Krwi – panią Małgorzatę Lorek oraz Dowódcę WOT – gen. dyw. Wiesława Kukułę jest sformalizowaniem dotychczasowej współpracy oraz deklaracją podejmowania, kolejnych wspólnych działań w zakresie koordynacji akcji i projektów polityki zdrowotnej z zakresu krwiodawstwa oraz współpracy w propagowaniu idei honorowego krwiodawstwa.

          Dowództwo WOT ponadto będzie udzielać wsparcia NCK w zakresie prowadzenia edukacji i promocji postaw prozdrowotnych oraz honorowego dawstwa krwi wśród społeczeństwa. Żołnierze zapewnią również w razie potrzeby wsparcie logistyczne podczas organizowanych przez NCK akcji i pikników towarzyszących zbiórkom krwi.

              Sytuacja związana z COVID-19 udowodniła, że w obliczu topniejących zapasów krwi trzeba działać szybko i efektywnie. W trakcie operacji „Odporna Wiosna” żołnierze WOT i podchorążowie chętnie odpowiadali na apele regionalnych centrów krwiodawstwa, pokazując tym samym, że idea „zawsze gotowi, zawsze blisko” funkcjonuje również w czasie pandemii. Warto pokreślić, że wśród donatorów pojawiło się dużo nowych krwiodawców – żołnierzy i podchorążych, którzy również w ten sposób pokazali swoje wsparcie w tym trudnym czasie. Nie sposób przeliczyć ilu osobom udało się uratować życie poprzez ten szczególny honorowy gest, który w XXI wieku jest postrzegany, jako przejaw patriotyzmu.

             Terytorialsi angażują się w akcje organizowane przez NCK od początku powstania formacji. Jednym z przykładów jest zainicjowany w 2018 r. projekt „Krwioobieg Terytorialsa”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości żołnierzy gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych.

kpt. Damian STANULA

OFICER PRASOWY

2. LUBELSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ

tel. 261 182 811

tel. kom. 725 880 174

email: d.stanula@ron.mil.pl