Trwają prace na drodze powiatowej nr 2304L Stara Wieś – Wojdat – Stawce – Zdziłowice

Dnia 27 kwietnia b. r. Starosta Janowski Artur Pizoń wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Zenonem Zyśko pojechali obejrzeć tempo i postęp prac drogowych na ponad 7,5 kilometrowym odcinku remontowanej drogi. Towarzyszył im Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki oraz pracownik ZDP Grzegorz Rachwał. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy z firmy „WOD-BUD” z Kraśnika.

Postęp prac widać gołym okiem. Odtworzono już rowy odwodnieniowe, przebudowano istniejące zjazdy do posesji oraz przepusty pod koroną drogi, poszerzono też jezdnię do 6,00 m (po dwa pasy 3,00 m każdy). Na części jezdni wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego, rozpoczęto budowę chodnika w m. Batorz, oraz w ok. 50 % wyremontowano już dwa mosty w Wólce Batorskiej.

Remontowana droga jest przejezdna na całym przebudowywanym odcinku, choć na razie kierowcy mogą odczuwać utrudnienia w ruchu. Jednakże efekt końcowy jaki zobaczymy wraz z zakończeniem prac planowanym na grudzień tego roku, wart jest poniesienia chwilowego dyskomfortu jazdy.

Przypomnijmy: całkowita wartość inwestycji wynosi: 18 200 000,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 725 000,00 zł; 1 000 000,00 zł dołożyła Gmina Batorz, a pozostałe 2 475 000,00 zł pochodzi z funduszy Powiatu Janowskiego.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot