Uczniowie I LO na zajęciach w ramach projektu Akademia Młodych Humanistów

Na kolejnym spotkaniu Akademii Młodych Humanistów poprowadzono wykład, na którym pochyliliśmy się nad obecnością norm moralnych w społeczeństwie, etyką oraz próbowaliśmy zdefiniować istotę dobra i zła. Następnie, uczestniczyliśmy w zajęciach, podczas których dyskutowaliśmy o konflikcie izraelsko – palestyńskim. Próbowaliśmy rozpoznać, która ze stron jest dobra, a która zła i odnaleźć przyczynę konfliktu.

Podczas wykładu z języka polskiego interpretowaliśmy wiersze Władysława Szlengla z okresu getta – „Zahlen bitte”, „Klucz u stróża”, „Dwaj Panowie na śniegu”. Rozmawialiśmy o relacjach polsko-żydowskich oraz żydowsko-żydowskich w czasie II wojny światowej.

To nasze ostatnie spotkanie w tym semestrze. Widzimy się 30. września!

Dziękujemy dyrektor Wiesławie Dyjach i Radzie Rodziców za umożliwienie nam uczestnictwa w kolejnych pięciu spotkaniach tego zaplanowanego na rok przedsięwzięcia.

Akademia Młodych Humanistów to wspólna inicjatywa Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Filozofii KUL. Jej celem jest wsparcie najzdolniejszych i najlepiej zmotywowanych uczniów szkół średnich, którzy chcieliby rozwijać swoje pasje w zakresie języka polskiego, historii i filozofii.

Agata Wnuk 3B; foto: archiwum I LO im. Bohaterów Porytowego Wzgórza