Działalność OSP w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

Większość z nas straż pożarną kojarzy z ratownictwem i ochroną przeciwpożarową. Ale Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się również edukacją, wychowaniem, sportem i kulturą. I na takiej działalności skupiają się członkowie drużyny pożarniczej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Podczas różnego typu spotkań z rówieśnikami, uczniowie – strażacy prezentują zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia (masaż zewnętrzny i oddech zastępczy z wykorzystaniem fantomów i zestawów ambu), uczą, jak postępować z poszkodowanymi w przypadku porażenia prądem elektrycznym, omdlenia, epilepsji itp.

Jedną z ostatnich akcji był udział w ćwiczeniach z próbnej ewakuacji budynku internatu szkolnego. Po sprawnym opuszczeniu budynku, uczniowie ćwiczyli m.in. resuscytacje krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem defibrylatora. Okazją do poznania specyfiki służby w Straży Pożarnej było z kolei spotkanie w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim. Uczniowie zwiedzili budynek i obejrzeli sprzęt, jakim dysponują zawodowi strażacy, zapoznali się ze sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia, odwiedzili stanowisko dowodzenia podczas akcji. Młodzi strażacy działają również na płaszczyźnie społecznej, pomagając przy organizacji imprez masowych podczas różnego rodzaju uroczystości. Na początku maja br. przedstawiciele szkolnej OSP uczestniczyli w jubileuszowych uroczystościach z okazji 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku utworzona została w 2019 r. Tworzą ją nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły. Do działań operacyjnych OSP w ZSCKR dysponuje samochodem pożarniczym Star 200 GBA. Systematycznie zwiększane są zasoby materiałowe jednostki. Dzięki staraniom szkolnych strażaków i dofinansowaniu, które otrzymała jednostka z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, został zakupiony sprzęt na kwotę 10 tys. zł, w tym defibrylator AED, torba medyczna PSP R1 wraz z wyposażeniem, deska ortopedyczna wraz z kompletem szyn Kramera. Uzyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 15 tysięcy zł pozwoliła sfinansować zakup 4 kompletów ubrań specjalnych i 4 komplety ubrań koszarowych. Działając w szkolnej drużynie OSP, uczniowie odkrywają tajniki strażackiej służby, poznają zasady bezpieczeństwa i współpracy w grupie, zagadnienia dotyczące akcji ratowniczych, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczą musztrę, uczą się obsługi sprzętu gaśniczego i medycznego, rozwijając w ten sposób swoje talenty i zainteresowania.

Tekst; foto: Mariusz Zabiegliński, Krzysztof Kurasiewicz, Paweł Nieściur

Opis zdjęć

Zdj. 1. Młodzież ZSCKR z wizytą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, oglądająca najnowszy samochód pożarniczy.
Zdj. 2. Uczniowie, wykonujący pokaz RKO z użyciem defibrylatora.
Zdj. 3. Uczniowie (od lewej) Kozik Łukasz, Dawid Rybak i Adrian Kuziora podczas uroczystego przemarszu ze sztandarem szkolnym podczas obchodów 100-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku Wielkim.