Uczniowie ZS CKR w Potoczku finalistami ogólnopolskiego konkursu matematycznego

Miło nam poinformować, że uczennica klasy I Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Kamila Konopa zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Sapere aude”. W pierwszej dziesiątce znaleźli się również: Magdalena Szymona, Wojciech Góra i Szymon Rycerz (5 miejsce). Wszyscy są uczniami klasy I Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.

Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, wskazywanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym, wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach oraz doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas I – III szkół zrzeszonych w Sieci Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a organizatorem był ZS CKR w Jabłoniu.

Do etapu pierwszego przystąpiło 357 uczniów: 57 z klas 1, 207 z 2 oraz 93 z klasy 3. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 342. Do etapu finałowego, który odbył się 26 maja 2021r.  zakwalifikowało się 18 uczniów z klas 1, 25 uczniów z klas 2 i 19 uczniów z klas 3. Z ZS CKR w Potoczku w finałowych zmaganiach wzięło udział 6 uczniów: Konopa Kamila, Rycerz Szymon, Góra Wojciech, Szymona Magdalena, Krawczyk Joanna, Tupaj Patrycja. Uczniów do konkursu przygotowywali nauczyciele matematyki: Jolanta Olszyńska i Małgorzata Cieślak.

Wszystkim uczestnikom finału gratulujemy i życzymy sukcesów w latach następnych.

Tekst; foto: ZS CKR w Potoczku