Uczniowie ZSCKR w Potoczku wiedzą, czym jest nowoczesne rolnictwo

W pierwszej piątce uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku podczas drugiego, regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu pn. „Polska Wieś w Europie” w Radomiu. Była to już III edycja konkursu, adresowanego do uczniów resortowych szkół rolniczych.

Organizatorem Konkursu byli: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce z siedzibą w Warszawie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie. Patronat nad Konkursem sprawował Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. Rolnictwa oraz Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotem Konkursu było sprawdzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej i rolnictwa w Unii Europejskiej.

Drużyna z ZSCKR w Potoczku w składzie: Kamila Konopa, Szymon Rycerz i Mateusz Oleszek osiągnęła bardzo dobry wynik mając na uwadze ilość szkół biorących udział w konkursie oraz zakres wiedzy, jaki był wymagany od uczestników. Dla uczniów i nauczyciela –  opiekuna był to kolejny etap edukacji w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa w Unii Europejskiej oraz rozpowszechniania wiedzy na temat polityki unijnej, dotyczącej rolnictwa i programów unijnych, skierowanych do rolników, a także funkcjonowania i struktury Unii Europejskiej. Gratulujemy sukcesu i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Marianna Siembida; foto: archiwum szkoły

Opis zdjęć:
Fot.1. „Polska Wieś w Europie”, Konkurs – Radom, uczestnicy Konkursu wraz z opiekunem.
Fot.2. Dyrektor ZSCKR w Radomiu wita uczestników oraz przedstawia Komisję Konkursową.