Uroczystość Sakramentu Bierzmowania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk”

        Drugiego lipca odbyło się bardzo ważne i znaczące dla naszego wychowanka Krystiana wydarzenie. Nadszedł wreszcie dzień, kiedy Krystian mógł przystąpić do długo wyczekiwanego sakramentu bierzmowania.

         Ze względu na to, że chłopiec jest uczniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu uroczystość odbyła się w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niedrzwicy Dużej. Do sakramentu przystąpiło 72 uczniów szkół podstawowych, udzielił go Biskup Adam Bab, który pochodzi z tej miejscowości.

          Życzymy wszystkim przystępującym do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej,  aby otrzymane Znamię daru Ducha Świętego umocniło ich wiarę i zjednoczyło ściślej z Jezusem Chrystusem.

Barbara Białek