uwaga

Uwaga na maszyny rolnicze na drogach

Okres letni jest okresem intensywnych prac polowych. W związku
z tym na drogach często można spotkać maszyny i urządzenia rolnicze, które nie zawsze poruszają się zgodnie z przepisami, niejednokrotnie powodując zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dotyczy to maszyn rolniczych, samobieżnych lub holowanych przez ciągniki rolnicze, które ze względu na swoje rozmiary zajmują znaczną część jezdni. Ponadto, maszyny
i urządzenia rolnicze często powodują zagrożenie w ruchu, ograniczając widoczność na drodze lub zmuszając kierujących innymi pojazdami do zjazdu na pobocze.

Należy pamiętać, że zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym, żaden pojazd poruszający się po drodze publicznej nie może zajmować więcej niż jeden pas ruchu, bez względu na to, czy pasy są wyznaczone czy też nie.

Policjanci apelują do rolników korzystających z maszyn rolniczych, aby pamiętali, że niestosowanie się do pewnych zasad oraz brak respektowania przepisów, może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń. Do kierujących pojazdami, aby pamiętali, że zwłaszcza w tym okresie na drogach można często napotkać na przemieszczające się maszyny rolnicze i by w związku z tym zachowali szczególną ostrożność.