W 37. rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, pamięć zamordowanego kapłana uczcili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych

Mija 37 lat od śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – duchowego przywódcy „Solidarności”, który 19. października 1984 roku został uprowadzony i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa (z pionu zwalczania Kościoła Katolickiego).

Po 21. latach, 29. czerwca 2005 roku, w odpust ku czci Apostołów św. Piotra i Pawła, połączony z Diecezjalną Pielgrzymką Mężczyzn oraz 25-leciem powstania „Solidarności”, na placu kościelnym przy janowskim Sanktuarium odsłonięto płytę pamiątkową kapelana „Solidarności”, ufundowaną przez janowskie komisje zakładowe Związku.

– Płytę w kształcie pękniętej Polski, symbolizującej niewolę i stan wojenny, poświęcił ks. bp Edward Frankowski, a gospodarzem uroczystości był Piotr Góra, ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej – wspomina (w nawiązaniu do niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, który „w sposób szczególny prześladował duchowieństwo Kościoła Katolickiego”), Józef Wieleba – członek oświatowych struktur „Solidarności”, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych.

Wieleba zwraca też uwagę na rok 2018, kiedy to dzień 19. października ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, „bohaterów, obrońców wiary i niepodległej Polski”.

Dodajmy, że pamięć zamordowanego kapłana przed płytą „Niezłomnego Duchownego” uczciła młodzież szkoły w obecności nauczycieli – Grzegorz Dudzica i Iwony Bełdyk oraz księdza Tomasza Kopcia, który odmówił modlitwę w intencji błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Alina Boś; foto: Mateusz Grab