W LO znalazł się dawca szpiku

W zeszłym tygodniu skontaktowała się ze mną pani z Fundacji DKMS z informacją, że osoba, zarejestrowana podczas akcji w Liceum Ogólnokształcącym, została dawcą faktycznym! Oczywiście, nie możemy poznać personaliów dawcy, wiem tylko, że osoba ta została zarejestrowana w naszej szkole w 2017 roku. Jest to wielka radość dla mnie, dlatego też chciałam się nią podzielić z całą społecznością szkolną, a zwłaszcza ze wszystkimi, którzy kiedykolwiek współpracowali przy organizacji podobnych akcji.

Pierwszą rejestrację potencjalnych dawców przeprowadziliśmy w 2015 r. i od tego czasu co roku rejestrujemy około 30 -35 osób, nie tylko uczniów szkoły. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z ideą dawstwa szpiku, np. na stronie Fundacji DKMS Polska, która od 2008 r. jako niezależna organizacja non-profit bada i rejestruje potencjalnych dawców.

Magdalena Wójtowicz – nauczyciel LO