Wspomnienie o Pani Mirosławie Misiarz

„Pamięć o zmarłych jest częścią naszej historii”

Pani Misiarzowa mówiła o sobie, że została nauczycielką z wyboru i nigdy nie żałowała swojej decyzji, którą podjęła jeszcze w liceum na jednej z godzin wychowawczych. Pracowała w tym zawodzie od 1968 do 2006 roku. Pierwszą szkołą było Technikum Ekonomiczne w Gnieźnie, następnie uczyła w Gorzowie Wielkopolskim a potem w Janowie Lubelskim, do którego przyjechała z rodziną w 1976 roku.

Pracę rozpoczęła najpierw jako nauczyciel-instruktor ZHP w Liceum Ogólnokształcącym i innych szkołach średnich, a następnie już jako nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bohaterów Porytowego Wzgórza. Jej działania były innowacyjne, prowadziła już wiele lat temu klasę o profilu edukacji regionalnej, szerząc wiedzę o regionie, kulturze wiosek i gmin.

Zapamiętamy Panią Mireczkę jako osobę otwartą, szczerą, o szerokich zainteresowaniach, przestrzegającą systemu wartości, zawsze elegancką i kochającą życie.

Pani Profesor miała dar wydobywania najlepszych cech osobowości ze swoich uczniów i inspirowania ich do dalszych działań i wyzwań. Była wspaniałym pedagogiem, pełnym pasji nauczycielem, wzbogaciła swoją osobą nasze życie.

Nawet gdy była już na emeryturze spotkania z Nią w jej domu czy w kawiarni były dla nas dawnych uczniów i współpracowników okazją do wymiany myśli, rozmowy o książkach, sztuce i otaczającej nas rzeczywistości. Chętnie uczestniczyła w szkolnych akcjach, służyła dobrą radą i doświadczeniem. Ofiarowała nam dar przyjaźni niezwykłej, wzbogacającej każdego, kto tak jak my miał szczęście jej doświadczyć.

Pani Mireczko, dziękujemy, że była Pani częścią naszego życia. Na zawsze pozostanie Pani w naszej pamięci.

Wychowankowie, koleżanki i koledzy z pracy