Wiosenne klimaty w Związku Emerytów

Wraz z nastaniem astronomicznej wiosny, Związek Emerytów budzi się do działania. Drugiego marca br., 6-osobowy Zarząd Rejonowy PZERiI podsumował ubiegłoroczną działalność Związku w warunkach pandemii.

W I kwartale ub. roku udało się zorganizować spotkanie noworoczne Kół Terenowych PZERiI w Modliborzycach z udziałem członków Zarządu Rejonowego i Amatorskiego Teatru „Tradycja”. Udało się też – jeszcze przed zakazami pandemicznymi, zorganizować zabawę karnawałową dla 132 osób i zajęcia dla grupy uczestników Nordic Walking.

Siódmego marca, 50. emerytów obejrzało w Teatrze Muzycznym w Lublinie spektakl pt. „Hallo Szpicbródka”. Dziesiątego marca odbyło się Walne Zebranie Członków Związku, któremu towarzyszyło spotkanie z Amatorskim Teatrem „Kontynuacja” z Niżańskiego Centrum Kultury. Teatr wystawił spektakl pt. „Imieniny Pana Dyrektora” z pełną frekwencją na sali kinowej janowskich emerytów i nie tylko. Impreza została zorganizowana we współpracy z Janowskim Ośrodkiem Kultury.

Okres pandemii zakłócił pracę naszego Stowarzyszenia, co nie znaczy, że nie była ona prowadzona. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd prowadził działania, pozwalające na utrzymanie dobrych relacji z członkami. Dla przykładu; w okresie obchodów Dni Seniora, w miejsce imprezy integracyjnej wprowadziliśmy dary żywnościowe dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Środki na ten cel Związek uzyskał z funduszu PFRON janowskiego Starostwa. Rozdysponowaniem paczek żywnościowych zajęli się nasi wolontariusze. Paczki z żywnością otrzymało 85 osób. Inicjatywa została dobrze przyjęta w środowisku, czego dowodem są składki członkowskie na poziomie 92,75 %.

Mamy nadzieję, że obecny rok będzie łaskawszy dla seniorów (czekamy na prawdziwą wiosnę bez wirusów i dobry klimat dla naszej działalności). Liczymy na dobrą przeszczepialność, tak abyśmy mogli pojawić się tej wiosny na świeżym powietrzu. Najbardziej, doskwiera nam brak spotkań świetlicowych w Janowskim Ośrodku Kultury. Dobrze jest, jeśli w działalności społecznej jest od czego zacząć. Przyczynkiem do tego niech będzie fakt, że ostatnio Związek Emerytów wsparcie finansowe w wysokości tysiąca zł otrzymał od janowskich rotarian. Czek z przeznaczeniem na działalność Związku przekazał Prezydent Rotary KlubTomasz Pietras wraz z Waldemarem Orłem – Członkiem Klubu. Środki finansowe zostaną przeznaczone na gimnastykę fitness lub zajęcia teatralne.

Zofia Widz-Baryła, foto: Marianna Gilas