„Witosowe” talenty

Zawsze ogromnie cieszą nas dokonania uczniów Zespołu Szkół i wszelkie dowody uznania ich zdolności, talentów i umiejętności.

Z dumą informujemy, iż dwie uczennice Technikum Logistycznego w Zespole Szkół – Sylwia Daniel i Kinga Krzysztoń, otrzymały stypendia z programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”.

Wychowawczynią i opiekunem dydaktycznym dziewcząt jest Magdalena Flis – nauczycielka przedmiotów zawodowych, która – dbając o realizację indywidualnego planu rozwoju ucznia, obserwuje jego osiągnięcia i służy radą w kwestii wydatkowania pieniędzy na określone cele edukacyjne. Uzyskana pomoc finansowa i działania wychowawczo-dydaktyczne ze strony szkoły mają zaowocować wysokimi wynikami w nauce oraz satysfakcjonującym wyborem przyszłej ścieżki zawodowej ucznia.

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021 to program stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie młodych, ambitnych i uzdolnionych osób, uczących się i mieszkających w województwie lubelskim. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego. – Stypendium to docenienie ciężkiej pracy ucznia, inwestującego w swój rozwój – tak w kontekście programu wypowiedział się Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski.

Warto dodać, że zasadniczym celem edukacji jest nie tylko zdobywanie wiedzy czy też nowych doświadczeń i kompetencji, ale również odkrywanie własnych możliwości, poszerzanie horyzontów myślowych oraz przezwyciężanie własnych ograniczeń. Tylko nieliczni są w stanie wykorzystać swój potencjał intelektualny i poprzez ciężką pracę, której towarzyszy upór i obowiązkowość, osiągnąć zamierzone cele. Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać… Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia…. I nigdy nie tracić świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać, nie potrafi żyć. Te słowa Alberta Einsteina powinny być drogowskazem edukacyjnym dla każdego ucznia. Tego też życzymy naszym zdolnym uczennicom…, aby były dociekliwe, ambitne i nieustępliwe w dążeniu do wiedzy i samorealizacji.

Julita Kułażyńska