Wizja terminalu kolejowego w Janowie Lubelskim. Sukces Młodych Logistyków z Zespołu Szkół „U Witosa”

„Logikon Transportu” to szkolne koło logistyczne z Zespołu Szkół, które wykazuje się niezwykłą aktywnością. Działalność koła związana jest z pogłębianiem teoretycznej i praktycznej wiedzy logistycznej wśród uczniów szczególnie zainteresowanych tematyką szeroko pojętej logistyki i spedycji.

W grudniu, uczniowie Technikum Logistycznego, prowadzeni przez Magdalenę Flis – nauczycielkę przedmiotów logistycznych, w dwóch trzyosobowych składach wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Liga Młodych Logistyków”. Konkurs organizowany jest co roku przez Koło Naukowe Logistyki „Dialog”, które działa przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Do kolejnego etapu przeszła drużyna w składzie – Sylwia Daniel, Kinga Krzysztoń, Małgorzata Małek, lecz ostateczna decyzja o wejściu do finału zapadła dopiero po udziale w dogrywce. W ramach dogrywki I etapu konkursu Ligi Młodych Logistyków uczniowie musieli opracować i przesłać komisji konkursowej treść tzw. „case study”. Zadaniem zespołów było zaproponowanie i opisanie nowej, nieistniejącej i komercyjnej inwestycji (z uwzględnieniem położenia ośrodków urbanizacyjnych), która mogłaby zostać zrealizowana w związku z rozwojem Nowego Jedwabnego Szlaku. Drużyna postawiła na swój region i stworzyła koncepcję budowy intermodalnego terminalu kolejowego w janowskiej strefie inwestycyjnej „Borownica”, co zostało określone mianem „Szansy na sukces”. Opracowany przez drużynę plan uwzględniał m.in. lokalizację, dostęp do infrastruktury różnych gałęzi transportu, stopień uprzemysłowienia terenu oraz koszty gruntu i budowy.

„Janów Lubelski w województwie lubelskim ma jedną z najlepszych lokalizacji pod intermodalny terminal kontenerowy lub centrum dystrybucyjne na region Europy Wschodniej i Południowej. Lokalizacja ta pozwala na bezpośrednią dystrybucję towarów do Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Zapewnia także szybki dostęp do pozostałych państw Europy Wschodniej i tamtejszych rynków zbytu” – takimi stwierdzeniami drużyna rozpoczęła opis swojego projektu.

To kolejny sukces uczniów Technikum Logistycznego w czasie pandemii. Członkowie „Logikonu Transportu” wzięli też udział w V Olimpiadzie Spedycyjno – Logistycznej, która odbyła się w listopadzie. Konkurs odbył się w formie online za pomocą aplikacji „Teams” ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Do drugiego etapu przeszli: Jacek Nowak, Sylwia Daniel i Kinga Krzysztoń. Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna to olimpiada szkolna, sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka. Jest to jeden z trudniejszych konkursów, który wymaga dużego zasobu wiadomości i biegłości w dziedzinie procesu systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Obok tematyki typowo logistycznej, konkurs wymagał od uczestników także ponadprogramowej wiedzy z zakresu spedycji.

Młodzież z Zespołu Szkół, pomimo sytuacji pandemicznej, nastawiona jest na aktywną naukę i podejmowanie nowych wyzwań edukacyjnych.

Magdalena Flis, Julita Kułażyńska; foto: archiwum szkoły