Wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Ustawowe święto pracowników socjalnych i wszystkich osób pracujących w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej było okazją do podziękowań i wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Wszystkim zasłużonym, którzy swoją pracę uczynili służbą dla drugiego człowieka zostały wręczone Medale za Długoletnią Służbę i okolicznościowe Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego. Aktu dekoracji dokonał wicewojewoda Bolesław Gzik w asyście poseł na Sejm RP-Moniki Pawłowskiej.

Z terenu naszego powiatu uhonorowano następujące osoby: Agnieszkę Jonak psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Józefa Mazura Kierownika Działu Gospodarczego w „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II Janowie Lubelskim oraz pracownice z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej „Promyk” i „Słoneczny dom” – Marzenę Jargiło, Renatę Ostrowską i Ewę Kędra.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na dalsze lata.

Tekst: Kamila Strykowska-Momot

Foto:PCPR w Janowie Lubelskim