Współpraca I LO w Janowie Lubelskim z WAT, UMCS, ZUS i NBP

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku uczniowie klas Id, Ie oraz IIdp I LO w Janowie Lubelskim wzięli udział w wykładach online, prezentowanych przez wykładowców WAT w Warszawie i UMCS w Lublinie oraz pracowników ZUS i NBP oddział w Lublinie w ramach współpracy bilateralnej.

Dnia 20.04.2021 odbyła się konferencja online pod tytułem „Oszczędź sobie na przyszłość…”. W wykładzie uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego województwa lubelskiego, w tym uczniowie klasy Id. Wykład prowadzili pracownicy Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowego Banku Polskiego. Dr hab. Teresa Bednarczyk prof. UMCS omówiła systemy emerytalne w Polsce i na świecie. Następnie Piotr Waszak dyrektor ZUS Oddział w Lublinie opisał, jak wygląda polski system emerytalny, jak funkcjonuje ZUS oraz jak zarządza i dysponuje pozyskanymi środkami. Na koniec dr Ilona Skibińska – Fabrowska dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie zaznajomiła nas z oszczędzaniem, między innymi po co powinniśmy oszczędzać oraz z jakich powodów Polacy nie oszczędzają.

Następnie, 19 maja 2021r. odbył się wykład pt. „Zastosowanie specjalne mieszanin pirotechnicznych”, który poprowadził dr inż. Marcin Hara z Wojskowej Akademii Technicznej. Tym samym mieliśmy możliwość poznania historii mieszanin pirotechnicznych od początku ludzkości. Podczas zajęć, uczestnicy /klasa Id i IIdp/ mogli wykazać się swoją wiedzą, odpowiadając na pytania zadawane przez wykładowcę. Wykład pomógł nam zrozumieć działanie poszczególnych substancji oraz zobaczyć skutki ich użytkowania.

Na zakończenie, 2. czerwca br. wysłuchaliśmy wspólnie z klasą Ie wykładu „Symulacje komputerowe współczesnym narzędziem XXI wieku” poprowadzonego przez dr inż. Grzegorza Sławińskiego dyrektora Instytutu w Wydziale Inżynierii Mechanicznej WAT. W sposób niezwykle ciekawy i barwny poznaliśmy szerokie spectrum zastosowań symulacji z zastosowaniem techniki komputerowej w życiu codziennym, w wielu jego dziedzinach, jak medycyna, automobilistyka, sport, itd.

Podsumowując, dzięki wykładom zaprezentowanym w sposób merytoryczny i profesjonalny pogłębiliśmy swoją wiedzę w dziedzinach nauki, które nas interesują i uświadomiliśmy sobie konieczność dalszej edukacji. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy uczestniczyć w podobnych wydarzeniach i liczymy na bezpośredni udział w salach wykładowych i laboratoriach wyższych uczelni.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym z przygotowanie wykładów: płk Wiesławowi Szczygielskiemu z WAT, wykładowcom WAT i UMCS, pracownikom ZUS i NBP Oddział w Lublinie, dyrektor Wiesławie Dyjach, wicedyrektor Irenie Dycha oraz wychowawcom klas – Małgorzacie Michalczyk, Wojciechowi Dąbkowi oraz Grzegorzowi Mazurowi.

Tekst; foto: Klaudia Sajdak i Katarzyna Sirko z klasy Id