„Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw…” – poradnik

Przekazujemy elektroniczną wersję poradnika pt. „Pięć kroków do bezpieczniejszej uprawy owoców i warzyw: promocja zdrowia poprzez zmniejszenie ryzyka skażenia mikrobiologicznego”, opracowanego przez Biuro Regionalne WHO dla Europy we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Podręcznik ma na celu wspieranie edukacji w zakresie bezpieczeństwa żywności pracowników gospodarstw rolnych, w tym rolników, prowadzących działalność na niewielką skalę, którzy uprawiają świeże owoce i warzywa dla siebie, swoich rodzin i do sprzedaży na rynkach lokalnych.

Poradnik jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333979/WHO-EURO-2020-35184-35184-54781-pol.pdf?fbclid=IwAR1n5QAHE0yXu65zAUdHOmBhNrx5C1H0ZBgAdOjOl4rzzpThBLYI05BO4vo

Główny Inspektor Sanitarny