Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza

Samorząd Województwa Lubelskiego, Lubelskie Centrum Konferencyjne oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego jako organizatorzy Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza zapraszają do udziału w Wydarzeniu. Kongres odbędzie się w dniach 29-30 czerwca br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Jego uczestnikami będą przedstawiciele regionów Trójmorza, świata nauki, polityki, biznesu oraz mediów. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Szczegółowe informacje organizacyjne można znaleźć na stronie wydarzenia pod adresem: www.congress.lubelskie.pl.

W pierwszym dniu Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza uczestników powita Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, następnie oficjalnego otwarcia Wydarzenia dokona Prezydent RP Andrzej Duda. Kluczowe punkty programu tego dnia skupiać się będą wokół Inicjatywy Trójmorza, Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, trasy Via Carpatia w kontekście połączeń transportowych i logistyki oraz współpracy transgranicznej obszaru Inicjatywy Trójmorza. Uczestnicy Wydarzenia będą mieli również możliwość wysłuchania opinii sąsiadów i partnerów obszaru Trójmorza m.in. z Niemiec, USA i Japonii o samej Inicjatywie oraz jej znaczeniu dla gospodarki w ujęciu globalnym.

Wiodącymi tematami drugiego dnia Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza będą kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, rozwojem innowacyjnej gospodarki oraz znaczeniem transformacji cyfrowej w rozwijaniu współczesnej gospodarki po pandemii. Uczestnicy Kongresu będą mieli również możliwość zapoznania się z aspektami dotyczącymi współpracy giełd Trójmorza i propozycją produktów opracowanych na bazie Indeksu CEEPlus. W sposób kompleksowy zostanie omówiony także temat związany z instrumentami finansowymi współpracy Trójmorza, w tym Funduszu Trójmorza. Szczególna uwaga poświęcona zostanie dominującym sektorom gospodarki większości regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu oraz trasie Via Carpatia w kontekście szansy na promocję turystyczną krajów z obszaru Trójmorza. Ważnym tematem będzie też bezpieczeństwo energetyczne w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju krajów Inicjatywy Trójmorza.

Wysoki poziom przedstawianych zagadnień zapewnią partnerzy merytoryczni Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, do których należą min.: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Giełda Papierów Wartościowych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Stowarzyszenie Trójmorze, Izba Gospodarczo-Handlowa Rynku Spożywczego, Dom Polski Wschodniej w Brukseli, Lubelskie Convention Bureau, Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Euroregion Roztocze, Polska Organizacja Turystyczna, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie, Związek Cyfrowa Polska oraz Fundacja Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych. W wydarzeniu wezmą również udział osobistości ze świata polityki, nauki i biznesu z Polski i z zagranicy.

Bądźcie Państwo z nami podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza. Zapraszamy do odwiedzania strony Kongresu www.congress.lubelskie.pl oraz profilu Congress Lubelskie na Facebooku, LinkedIn oraz Twitterze.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji o wydarzeniu na stronie www.congress.lubelskie.pli profilu FB Congress Lubelskie