Wycieczka w Bieszczady – „Poznaj Polskę”

W dniach 25-26 listopada br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim z klas 3C, 3Cp, 3D i 3B uczestniczyli w wycieczce szkolnej w Bieszczady w ramach przedsięwzięcia MEiN – „Poznaj Polskę” w blokach edukacyjnych „Kultura i dziedzictwo narodowe oraz największe osiągnięcia polskiej nauki na Podkarpaciu”.

Program wycieczki zakładał zapoznanie z dziedzictwem kulturowym, osiągnięciami polskiej nauki, bogactwem geograficznym, historią oraz etnografią Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego. Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Ekspozycje, poświęcone archeologii osadnictwa oraz zróżnicowaniu kulturowemu Pogórza Przemyskiego na przestrzeni wieków, połączone z ciekawą narracją, wzbudziły zainteresowanie młodzieży. Następnie, z przewodnikiem zwiedziliśmy najciekawsze obiekty Starego Miasta, w tym Kopiec Tatarski.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie znanego Zespołu Zamkowo – Parkowego w Krasiczynie, gdzie zostaliśmy zapoznani z niezwykle ciekawą historią i bogatymi zbiorami pałacowymi, w tym losami rodów arystokratycznych właścicieli oraz przebiegiem powojennej odbudowy obiektu zamkowego.

Po spożyciu obiadu w zabytkowych wnętrzach, udaliśmy się bezpośrednio do miejsca zakwaterowania w Bystrem k/Baligrodu, podziwiając malownicze bieszczadzkie krajobrazy, znikające niestety szybko w zapadającym zmierzchu.

Drugiego dnia, w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Baligrodzie, aby zwiedzić cmentarz żołnierzy poległych w walkach z bandami UPA. Młodzież wysłuchała krótkiej prelekcji nt. burzliwej historii wojennej Bieszczadów i akcji „Wisła”. Następnie, udaliśmy się do Sanoka do Muzeum Budownictwa Ludowego, największego w Polsce i drugiego co do wielkości skansenu w Europie. Scieżka dydaktyczna pozwoliła młodzieży zapoznać się z ciekawą ekspozycją etnograficzną, dotyczącą osadnictwa karpackiego oraz typów gospodarki w Bieszczadach i na Podkarpaciu w okresie do II wojnyy światowej.

Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Przemysłu Naftowgo w Bóbrce koło Krosna. Trasa edukacyjna muzeum obejmowała prezentację pionierów oraz genezy górnictwa naftowego na Podkarpaciu, w szczególności dokonań naukowych I. Łukasiewicza, współczesne techniki wydobycia ropy i gazu oraz historyczny i dzisiejszy sprzęt do eksploatacji złóż tych cennych surowców. Pogoda i humory dopisały… Bogatsi o nowe wrażenia z pięknej ziemi bieszczadzkiej, wróciliśmy późnym wieczorem do Janowa Lubelskiego.

Józef Bańka; foto: archiwum LO