Wydłużenie terminu zgłoszeń do konkursu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich „Kobieta Przedsiębiorcza”

Do 17 kwietnia br. wydłużony jest termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu „Kobieta Przedsiębiorcza” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem poczty:

a) elektronicznej na adres e-mail Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL: ksow@lubelskie.pl  podając w tytule wiadomości hasło: Konkurs „Kobieta Przedsiębiorcza”;

b) tradycyjnej na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem: Konkurs „Kobieta Przedsiębiorcza”;

c) lub złożyć osobiście do siedziby Organizatora (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, w dniach i godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego).

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/wydluzenie-terminu-zgloszen-do-konkursu-skierowanego-do-kol-gospodyn-wiejskich-kobieta-przedsiebiorcza/