Wyjazd uczniów ZS CKR w Potoczku na „Dzień Kukurydzy, Sorga i Soi 2021”

Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, kształcący się w zawodzie technik rolnik, uczestniczyli w piątek, 10 września w spotkaniu na temat „Kukurydzy i sorgo w perspektywie nowego Europejskiego Zielonego Ładu”, zorganizowanym pod patronatem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

W czasie spotkania, które odbyło się w Gospodarstwie Rolnym w Osinach, młodzież mogła wysłuchać wykładów ekspertów na temat uprawy i ochrony kukurydzy oraz obejrzeć odmiany roślin na polu doświadczalnym. Największe zainteresowanie wzbudził pokaz pracy maszyn i narzędzi, m.in. podczas siewu pasowego i zakiszania ziarna w rękawach. Zdobyte wiadomości na pewno przydadzą się w praktyce.

Tekst; foto: Andrzej Chmieliński