Wystawy fotograficzne: 13 na miejscu, 6 w kraju, 2 na Ukrainie i jedna na Węgrzech… Muzeum Fotografii podsumowuje 2023 rok

Zakończył się rok 2023. Co przyniósł, a co zmienił w funkcjonowaniu Muzeum Fotografii? Co się udało a co nie? Na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, a na razie, na gorąco…

Muzeum poszerzyło krąg przyjaciół o Wiesława Zagórowskiego z Gliwic, Georga Kowalczyka z Dallas, Andrzeja Blachę, Waldemara Kuśmierczyka i Romana Oleszko (wszyscy z Janowa Lubelskiego), Błażeja Pyrkowskiego i Paula Czejkowskiego ze Słowacji, Andrzeja Kosikowskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Polikarpa Lisa z Batorza.

W Galerii Muzealnej otworzyliśmy 13 wystaw fotograficznych, których autorami byli: Krystian Kłysewicz z Horyńca Zdroju, Leszek Górski z Krakowa, Andrzej Kosikowski z Ostrowca Świętokrzyskiego, Łukasz Resiak z Lublina, Konrad Pollesch z Krakowa, Marek Kucharczyk z Lublina, Dariusz Szubiński z Garwolina, Janusz Marynowski z Warszawy, Roman Krawczenko z Lublina, Ryszard Karczmarski z Chełmna, Jerzy Niedziela z Katowic, Ryszard Gołębiowski z Poniatowej, Sergiusz Sachno z Warszawy, Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata” z Pacanowa.

Wystawę pod nazwą „Pocztówki z Galicji 1920-1039 w fotografii piktorialnej profesora Władysława Bogackiego” zaprezentowaliśmy w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku – Kamiennej, Lublinie, Równym i Lwowie na Ukrainie (wcześniej – w Gliwicach, Krasnymstawie i węgierskim Budapeszcie).

Zabezpieczyliśmy i częściowo zeskanowaliśmy otrzymane od wnuka Władysława Bogackiego – Macieja Dobrzańskiego ponad 100-letnie negatywy bardzo ważnych zdjęć – ponad 300 sztuk.

Kolejny raz otrzymaliśmy dofinansowanie z 1,5 % darowizny na promocję fotografii. Bardzo dziękujemy Wiesławowi, Annie i Barbarze. Liczymy na pomoc w przyszłym roku.

Dziękuję za pomoc finansową Urzędowi Miasta Janów Lubelski (Burmistrzowi Krzysztofowi Kołtysiowi), Nadleśnictwu Janów Lubelski (Nadleśniczemu Waldemarowi Kuśmierczykowi), firmie MaxElektro (Prezesowi Romanowi Oleszko), Bankowi Spółdzielczemu (Prezesowi Andrzejowi Blacha). Oczywiście, czekamy na pomoc i w 2024 roku i zapraszamy innych – mamy wiele do zrobienia, a kasy za wiele nie ma.

Dużym sukcesem było również otrzymanie podczas Walnego Zjazdu Związku Polskich Artystów Fotografików zaszczytnego tytułu Honorowego Członka ZPAF. Bardzo dziękuję.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, których eksponaty (aparaty, zdjęcia, itd.) wzbogaciły i tak już bogatą kolekcję w muzealnej placówce.

Życzę dobrego 2024 Roku, zdrowia, pokoju na świecie, zrozumienia, a fotografom – światła i nieustających pomysłów.

Tekst; foto: Antoni Florczak