Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch

kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami

pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się

zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal

wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn

pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na

autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników

ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił,

koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami

gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki

sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w

ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i

poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym

lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza

w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć

obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn

wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków

powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w

sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty,

instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu

bezpieczeństwa i obronności.

ppłk Magdalena Busz – oficer prasowy

Wydział Działań Komunikacyjnych

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych