XIII Gala Powiatowa z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Pracownicy socjalni mają swoje święto 21 listopada. Z tej właśnie okazji Powiat Janowski i Gmina Dzwola dnia 24 listopada współorganizowały uroczystą trzynastą już Galę Powiatową, która tym razem odbyła się w Domu Ludowym w Kocudzy Drugiej. Zaproszeni goście stawili się tłumnie, wśród nich Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, burmistrzowie, wójtowie gmin z terenu powiatu wraz z pracownikami oraz kierownicy jednostek pomocy społecznej i innych służb społeczno-socjalnych wraz z pracownikami.

Pod adresem świętujących padło wiele słów szczerego podziękowania oraz uznania za  pracę i zaangażowanie na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia, a także  docenienia ich roli i znaczenia dla  społeczeństwa.

Przy tej szczególnej okazji zostały wręczone „Róże pomocy społecznej”. Jest to nagroda Starosty Janowskiego przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „pomoc społeczna” oraz  za całokształt działalności na rzecz społeczności naszego powiatu.

Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki i Dyrektor PCPR w Janowie Lubelskim Anna Śmit wręczyli pamiątkowe statuetki następującym osobom: Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Godziszowie Alinie Powęzka,  pracownikowi Domu Pomocy Społecznej „Barka” w Janowie Lubelskim Józefowi Mazurowi, pracownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim Konradowi Łukasikowi. Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot