Na balu u KRON

Dnia 26 listopada odbył się bal andrzejkowy organizowany przez Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KRON), którego prezesem jest Andrzej Łukasik. Człowiek, którego chyba nie trzeba Państwu przedstawiać. Wielki społecznik, do tego uhonorowany różnymi nagrodami i tytułami, a przy tym radny miejski. Współorganizatorem wydarzenia był Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, na czele z dyrektor Agnieszką Różyło. Patroni Powiat Janowski i Gmina Janów Lubelski. Patroni medialni: TVP Lublin, Panorama Powiatu Janowskiego, Gazeta Janowska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Szef GP Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, Dyrektor Oddziału Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Małgorzata Paprota, Prezes Lubelskiej Fundacji Rozwoju Jacek Paprota, Starosta Janowski Artur Pizoń, Wicestarosta Michał Komacki, Burmistrz Krzysztof Kołtyś, Wiceburmistrz Czesław Krzysztoń, dyrektorzy jednostek organizacyjnych naszego powiatu oraz  poeci i muzycy: Joanna Bąk, Marta Świć, Krzysztof Cezary Buszman, Sylwester Bernaciak, Jarosław Chojnacki, a także członkowie innych stowarzyszeń sympatyzujący z naszym rodzimym KRON. Wysłuchaliśmy poezji i kilku wspaniałych koncertów, a potem do tańca przygrywał zespół EXODUS.

Ten bal odbywa się rokrocznie już od wielu lat i cieszy się ogromną i wciąż rosnącą  popularnością. To niemal „znak firmowy KRON” – jak zauważył Burmistrz Krzysztof Kołtyś. Frekwencja wyjątkowo dopisała. Głównym celem organizowanego wydarzenia jest integracja osób z niepełnosprawnościami z tymi pełnosprawnymi, „bo wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy jest jakiś, każdy jest sobą i to jest piękne” – mówił prezes KRON Andrzej Łukasik. Pan Starosta Artur Pizoń w swym przemówieniu nawiązał do działalności Klubu, podkreślił energię jego członków i moc z jaką pracują dla dobra społeczności. Choć są to często osoby z niepełnosprawnościami, siły ducha i samozaparcia można im jedynie pozazdrościć. Starosta podkreślił też wsparcie dla działań KRON i docenił działalność jego prezesa. „To mały wielki człowiek”, jak mówi, a w tych słowach zawiera się sama prawda. Niewielu jest takich ludzi jak nasz Andrzej Łukasik.

Życzymy Stowarzyszeniu wielu sukcesów na przyszłość  i kolejnych spotkań w tak zacnym gronie.

Tekst; foto: Kamila Strykowska-Momot