stareLO

Zakład Pielęgniarstwa Kolegium Medycznego WSIiZ objął patronatem klasy o profilu biologiczno – chemicznym I Liceum Ogólnokształcącego

W lutym 2021 roku została podpisana umowa patronacka pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim a Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Porozumienie o sprawowaniu patronatu zostało podpisane pomiędzy dyrektorem szkoły Wiesławą Dyjach a prorektorem ds. nauczania – dr hab. Andrzejem Rozmusem.

Na mocy umowy, w roku szkolnym 2020/2021 objęto patronatem klasy o profilu biologiczno – chemicznym. Priorytetem jest dążenie do poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Porozumienie polegać będzie na wspieraniu szkoły w nauczaniu tychże przedmiotów, przeprowadzeniu cyklu zajęć z zakresu podstawowej opieki pielęgniarskiej, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz technik radzenia sobie ze stresem. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach, prowadzonych przez studentów uczelni. Ponadto, umowa umożliwia uczniom udział w konferencjach i sympozjach naukowych, współpracę z kołami naukowymi oraz dostęp do zasobów wiedzy uczelni na platformie e-WSIiZ.

Mamy nadzieję, że umowa patronacka przyczyni się do rozwoju intelektualnego naszych uczniów, umożliwiając im lepsze odnalezienie się na rynku pracy.

Zespół ds. współpracy z wyższymi uczelniami