Zaproszenie na szkolenie „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”

Szanowni Państwo,

zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego do udziału w szkoleniach stacjonarnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania standardów „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych”. Szkolenie odbędzie się w ramach projektu pt. „Dostępne NGO na PLUS” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Program 4-dniowego szkolenia stacjonarnego „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” (24 godz. lekcyjnych) obejmuje 4 moduły szkoleniowe:

M1. Dostosowanie działalności NGO do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
M2. Wykorzystanie modelu łańcucha dostępności w zakresie realizacji przez NGO umów z udziałem środków publicznych.
M3. Regionalne partnerstwo na rzecz dostępności – perspektywa współpracy różnych sektorów.
M4. Monitorowanie działalności NGO w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przewidziano szkolenia „NGO bez barier – lubelskie standardy dostępności organizacji pozarządowych” w następujących terminach:

Grupa 1 (Lublin) –  19, 20, 26 i 27 czerwca 2023 r. w godz. 10.00-15.00
Grupa 2 (Lublin) –  20, 21, 27 i 29 czerwca 2023 r. w godz. 15.00-20.00
Grupa 3 (Chełm) – lipiec 2023 r. (terminy do ustalenia)

Dla uczestników szkolenia przewidziano materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego będzie webinarium online. Dla NGO biorącym udział w szkoleniu i testowaniu standardów będzie przysługiwać doradztwo świadczone przez Ekspertów ds. dostępności w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej online.

Na szkolenie dla Gr. 1 i 2  można  zgłaszać się do 16 czerwca 2023 r. (piątek) za pośrednictwem formularza elektronicznego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Informacji w sprawie szkoleń udziela:
Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu, tel. 609 902 600, e-mail: dostepnengo@gmail.com

Więcej o projekcie na stronie:

www.flop.lublin.pl/dostepne-ngo-na-plus/


Justyna Spryszak Wiceprezes Zarządu