uwaga

ZAWIADOMIENIE

Informuje mieszkańców Powiatu Janowskiego, że XXII sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz § 12 ust. 7 Statutu Powiatu Janowskiego, odbędzie się 29października 2020 roku o godzinie 8.30zdalnie.

Transmisję z obrad Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim mogą Państwo obejrzeć na żywo w chwili trwania Sesji za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej, – podjęcie uchwały związane jest ze zmianami przedsięwzięć.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie, – podjęcie uchwały związane jest ze zmianami dotacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz zadań inwestycyjnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Powiat Janowski zobowiązania z tytułu zobowiązania bankowego zaciągniętego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z siedzibą w Janowie Lubelskim, – podjecie uchwały związane jest z udzieleniem poręczenia na realizacje zadania w ramach PROW na lata 2014-2020.
  5. Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podjęcie uchwały związane jest z aneksem do umowy o roboty budowlane na wykonanie hali sportowej – zmiany wypłaty pożyczki na lata 2021-2022.
  6. Zamknięcie obrad. TEST

Z poważaniem
Przewodniczący Rady

mgr inż. Sławomir Dworak