Obrazek domyślny - herb gminy

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Powiatu Janowskiego, że w dniu 29 września 2020 roku o godz. 9.00w sali 303 Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim odbędzie się  XXI sesja Rady Powiatu w Janowie Lubelskim.

Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii, osobiste uczestnictwo mieszkańców Powiatu Janowskiego nie jest możliwe.

Transmisję z obrad Sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelskim mogą Państwo obejrzeć na żywo w chwili trwania Sesji za pośrednictwem serwisu YouTube.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie.
 5.  Podjęcie uchwały w w sprawie obsługi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Janowie Lubelskim.
 6.  Przyjęcie sprawozdań z działań podejmowanych przez Nadzór Wodny na obszarach Powiatu Janowskiego za rok 2019.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu restrukturyzacji SPZZOZ w Janowie Lubelskim – stan 30.06.2020r.
 8. Bieżąca informacja z działalności SPZZOZ w Janowie Lubelskim.
 9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 10. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych oraz gości zaproszonych.
 13. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

mgr inż. Sławomir Dworak