Zdobądź środki na poprawę bezpieczeństwa pracy

Rusza konkurs dla pracodawców organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Można otrzymać od kilku do nawet setek tysięcy złotych dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa pracy w swojej firmie.

W tej edycji konkursu wnioski można składać od 1 do 30 czerwca. Instytucja wybierze projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania zmniejszające nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który ograniczy obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników. Lista możliwości jest długa, a szczegóły można znaleźć na stronie internetowej zus.pl/prewencja.

Poziom dofinansowania zależy od wartości inwestycji i liczby zatrudnionych. Zakłady, które ubezpieczają do 9 osób, mogą uzyskać do 90 proc. szacowanej wartości projektu – nawet do 140 tys. zł. Wraz ze wzrostem liczby pracowników udział procentowy dofinansowania maleje, ale kwota do wykorzystania rośnie. W największych przedsiębiorstwach ZUS może pokryć do 20 proc. kosztów inwestycji, a maksymalna dopłata wynosi w nich nawet pół miliona złotych.

Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 75 mln zł. Środki pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków. Najlepsze projekty wybiorą zewnętrzni eksperci, którzy zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy. Regulamin konkursu i wzory dokumentów są na www.zus.pl.

Małgorzata Korba
rzecznik ZUS w województwie lubelskim