Zespół Szkół „U Witosa” w toku przygotowań do praktyk zawodowych w Grecji

Grecja – aż chciałoby się rzec „raj na ziemi”. Dużo słońca, wspaniałe plaże, pocztówkowe widoki.

To właśnie tam, we wrześniu, na praktyki zagraniczne, podnoszące kompetencje zawodowe, wyjadą uczniowie Zespołu Szkół w ramach realizowanego przez szkołę projektu pod nazwą „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe”.

W czerwcu, w szkole odbywają się zajęcia z projektu – Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego.

W celu przygotowania do zagranicznych praktyk zawodowych w Grecji młodzież poznaje podstawy języka greckiego oraz doskonali i powtarza język angielski. Kolejny cykl zajęć, tzw. przygotowanie kulturowe, dotyczy kultury, historii i sztuki greckiej, a także obyczajów, kuchni i tradycji tego państwa. Młodzież nie tylko poznaje zagadnienia teoretyczne, ale również na części warsztatowej tworzy plakaty, które nawiązują do bogatego dziedzictwa kulturowego i najważniejszych symboli Grecji. Jeszcze inne zajęcia to tzw. przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i doradztwo zawodowe. Uczniowie określają swoje predyspozycje zawodowe i omawiają własne wybory edukacyjno-zawodowe. Ostatni zakres tematyczny to przygotowanie z BHP i pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy poznają zasady, dotyczące bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, a także podstawy organizacji pierwszej pomocy w razie wypadku przy pracy.

Wszystkie zajęcia odbywają się z wykwalifikowaną kadrą, dzięki czemu młodzi logistycy, hotelarze i geodeci z Zespołu Szkół będą wszechstronnie przygotowani do wyjazdu. Podczas praktyk zawodowych w Grecji zdobędą praktyczne umiejętności (każdy uczeń otrzyma certyfikat Europass Mobilność oraz certyfikat wystawiony przez przedsiębiorstwo, w którym obywać się będą praktyki), a w czasie wolnym poznają urokliwą, słoneczną Grecję – jej kulturę, walory turystyczne, zwyczaje, tradycję i zachowania mieszkańców.

Wrześniowe, dwutygodniowe wyjazdy, podzielone na dwie grupy uczniów i obejmujące trzy kierunki kształcenia (Technikum Logistyczne, Hotelarskie i Geodezyjne), pozwolą połączyć edukację z przyjemnością, jaką jest zwiedzanie i poznanie tego pięknego kraju.

Tekst; foto: J. Kułażyńska