zaslaniaj twarz

ZMIANA ZASAD OBSŁUGI INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W JANOWIE LUBELSKIM

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu janowskiego – w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, w okresie od 28 września  2020r. do odwołania, wprowadza się ograniczenia w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim. W tym okresie wykonywane będą przede wszystkim zadania w zakresie niezbędnym do zapewnienia pomocy obywatelom. Zmiany polegają na ograniczeniu kontaktów interesantów z pracownikami Starostwa wyłącznie do formy wykluczającej bezpośredni kontakt, tzn. tylko za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: telefon, skrzynka podawcza (e- PUAP), poczta e-mail, faks.
 
Korespondencję tradycyjną, w tym podania, wnioski i pisma, należy wrzucać do oznaczonego  pojemnika, znajdującego się przy wejściu do budynku Starostwa, w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz zawierających  numer telefonu interesanta. Interesanci są przyjmowani tylko w wyjątkowych sytuacjach w wyznaczonym do tego miejscu. Kasa Starostwa nie realizuje obsługi w sposób bezpośredni. Wszystkie transakcje powinny być regulowane drogą elektroniczną. Numer rachunku: 13 1240 5497 1111 0010 5520 9350 Nazwa banku: Bank Pekao S.A., O/Lublin_KrakowsPrzedm72, Lublin Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Janowie Lub. Urząd Miejski Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 53 A, 23-300 Janów Lubelski,  25 9410 0000 2001 1019 9010 0001  

 

WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ODPOWIEDZI

Wnioski i dokumenty są do pobrania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Formularze elektroniczne.  Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą. Wszelkie informacje czy pomoc w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny poniżej. O decyzji mieszkańcy będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.

 

 Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych informuje, że sprawy administracyjne z zakresu działania wydziału będą realizowane po uprzedniej rejestracji telefonicznej.

        1. Rejestracja pojazdów – tel. 15 8725 464 2.      Wydawanie praw jazdy – tel. 15 8725 462 3.      Zezwolenia, licencje, organizacja ruchu – tel. 15 8725 461 4.      Stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców, diagności, instruktorzy – tel. 15 8725 463 W trakcie rejestracji telefonicznej zostaną Państwu przekazane informacje o wymaganych dokumentach. Dokumenty wraz z kontaktowym numerem telefonicznym należy włożyć do koperty i wrzucić do urny na parterze budynku starostwa. O załatwieniu sprawy zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie. Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu można dokonać elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą (e-PUAP) lub na adres: zkurzyna@powiatjanowski.pl Do zawiadomienia należy dołączyć zeskanowane dokumenty własności pojazdu (umowy, faktury). Zawiadomienie można również zostawić w urzędzie na parterze.  W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prosimy o podanie danych kontaktowych: adresu e:mail lub numeru telefonu.

 
 Wykaz nr telefonów do poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim:

Sekretariat

 

Bogumiła Pyz
Dominika Długosz

15 8725 450                 
15 8720 309

fax

15 8720 559

Wydział Organizacji, Promocji i Rozwoju

 

Sekretarz Powiatu
Grzegorz Krzysztoń

15 8725 455

Panorama Powiatu Janowskiego
Alina Boś

15 8725 456

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Joanna Głód

15 8725 458

Joanna Jargiło

15 8725 457

Aneta Sosnówka

15 8725 459

Anna Surtel
Anna Wiechnik

15 8725 460

Janusz Mucha

15 8725 467

Jerzy Rząd

15 8725 467

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych

 

Naczelnik
Zbigniew Kurzyna

15 8725 463

Prawo Jazdy
Ewa Wielgomas

15 8725 462

Rejestracja pojazdów
Karolina Szczepańska-Lewandowska
Magdalena Jargiło
Stanisław Słomka
Renata Stodulska
Anna Skubik

15 8725 464

Monika Graboś – zastępca naczelnika

15 8725 461

Wydział Edukacji i Finansów Oświaty

 

Elżbieta Pyrzyna

15 8725 511

Monika Mazur
Agnieszka Paprocka

15 8725 512

Barbara Kałamajka
Anna Kowalik
Anna Król

15 8725 513

Wydział Finansowy

 

Skarbnik
Barbara Fuszara

15 8725 470

Jadwiga Matysek
Marzena Pyć

15 8725 471

Bożena Dudek
Justyna Kania

15 8725 472

Maria Krzos

15 8725 473

Wydział Logistyki i Gospodarki Mieniem

 

Naczelnik
Wiesława Król

15 8725 476

Robert Kamiński

15 8725 477

Tomasz Ciupak

15 8725 478

Joanna Kotwica
Jan Kowalczyk
Jan Wiśniewski

15 8725 479

Emil Kałamajka
Marcin Stanicki

15 8725 480

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 

Geodeta Powiatowy – naczelnik
Jan Rogala

15 8725 489

Zastepca naczelnika
Bożena Draszek
15 8725 494

Punkt Obsługi Interesanta
Anna Kołtyś
Sylwia Kulpa

15 8725 492

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 


Joanna Kozak
Piotr Potocki

15 8725 490

Kierownik PODGiK
Przemysław Kramski
15 8725 491

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
Ewelina Kosior

15 8725 491

Anna Jargieło
Urszula Krzysztoń

15 8725 493

Ewidencja gruntów i budynków

 

Piotr Zielonka – gm. Janów Lubelski

15 8725 495

Aneta Machulak – gm. Chrzanów, gm. Dzwola

15 8725 496

Emilia Matysek – gm. Modliborzyce, gm. Potok Wielki

15 8725 497

Żaneta Szarama – gm. Batorz, gm. Godziszów

15 8725 498

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Referat Ochrony Środowiska

 

Naczelnik
Andrzej Paleń

15 8725 485

Urszula Flis
Edyta Łukasik

15 8725 486

Ireneusz Nowak
Radosław Świątek

15 8725 487

Grzegorz Myszak
Zbigniew Siebielec

15 8725 488

Referat Budownictwa

 

Zastępca naczelnika
Anna Widz

15 8725 483

Andrzej Golec

15 8725 483

Ryszard Grzegórski
Marta Czubacka

15 8725 484